Положення про Міжнародну студентську ІТ-Олімпіаду «IT-Universe»

Правила IT-Universe

Міжнародна студентська олімпіада в сфері інформаційних технологій «IT-Universe» (IT-Universe)позиціонується як соціально значимий проект, спрямований на вдосконалення професійної майстерності, популяризацію інформаційних технологій (ІТ) і способів їх ефективного застосування, поліпшення процесів використання ІТ суспільством.

Ключовим аспектом проекту є спільна робота бізнесу, освіти і соціально-активних ІТ-спільнот над завданням підвищення якості системи підготовки молодих ІТ-фахівців, а також підтримка активної і талановитої молоді.

Результатом проекту є створення постійно діючої інфраструктури, що забезпечує:
 •     актуалізацію програм навчання і підготовки як ІТ-фахівців, так і студентів інших спеціальностей, які активно використовують ІТ у своїй професійній діяльності;
 •     синхронізацію потреб бізнесу, держави і можливостей системи освіти;
 •     пошук і підготовку молодих і талановитих фахівців досконало володіють ІТ;
 •     генерацію ідей по використанню нових можливостей ІТ для підприємств.

1. Історія та символіка.

Ідея організації Міжнародної студентської олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe»  належить:
 • Бузмакову Володимиру Івановичу (Голова Активу ВГО «Співтовариство ІТ-директорів України»)
 • Гаджиєву Фуаду Аслановичу (Керівник Комітету освіти ГО «Спільнота казахстанських ІТ-менеджерів»)
Офіційний веб-сайт IT-Universe - https://it-universe.org/ 
Офіційний слоган IT-Universe – «Разом створимо ІТ-всесвіт»
Скорочена назва Міжнародна студентська ІТ-олімпіада «IT-Universe» (або IT-Universe)
Офіційна емблема IT-Universe  (створена у рамках творчого Конкурсу IT-Universe сезону 2013/2014):

logo_ua.jpg
2. Організаційна структура, органи управління та сфера їх компетенцій.

2.1. Управління IT-Universe здійснюється Організаційним комітетом (ОК).

2.2.  Для сприяння в підготовці та проведенні IT-Universe може створюватися Піклувальна рада, яка формується з числа керівників та експертів національного і міжнародного рівня від компаній, організацій і вищих навчальних закладів-учасників IT-Universe.

2.3. До виключної компетенції ОК відносяться наступні питання:

 • внесення змін і доповнень до цього Положення;
 • визначення кількісного складу, терміну повноважень ОК, обрання членів ОК і дострокове припинення їх повноважень, затвердження голови ОК, обрання співголів ОК;
 • формування та затвердження бюджету ОК;
 • залучення і витрачання фінансових коштів на підтримку та супровід Офіційного веб-сайту IT-Universe;
 • визначення та затвердження номінацій та конкурсів IT-Universe, завдань конкурсів і методики їх проведення;
 • надання дозволів на використання символіки (логотипу) IT-Universe;
 • залучення до організації IT-Universe органів державної влади, бізнес-структур та інших зацікавлених юридичних і фізичних осіб;
 • затвердження складу Журі IT-Universe;
 • затвердження складу Піклувальної ради.

2.4. Голова ОК організує роботу ОК. веде засідання та виконує від імені ОК необхідні представницькі та інші функції у відповідності до даного Положення.

2.5. За відсутності Голови ОК, його функції здійснює спів-голова ОК.

2.8. Дане Положення підтверджує Склад Оргкомітету  

3. Порядок організації та проведення IT-Universe.

З 2017 року It-Universe проходить у форматі міжнародного чемпіонату - в кілька відбіркових етапів і Фіналу, на який запрошуються учасники, які продемонстрували найкращі результати. Всі конкурси проводяться у встановлені цим положенням терміни та можуть мати не більше 3-х етапів:

 • перший етап (обов'язковий):
  • online-тестування - проводиться безпосередньо на Офіційному веб-сайт IT-Universe;
  • або виконання заочних робіт - роботи направляються журі через кабінет учасника на Офіційному веб-сайт IT-Universe;
 • другий етап (не для всіх конкурсів - необхідність визначається у правилах конкретного конкурсу) - регіональний відбірковий етап - проводиться у вигляді розв'язку задач в режимі "онлайн".
 • Фінал - проводиться у вигляді розв'язку практичних завдань або презентацій проектів (для заочних конкурсів або для конкурсів, які передбачають розробку індивідуальних проектів).
3.1. Учасники.

В IT-Universe приймають участь:
 1. Студенти всіх курсів та форм навчання, а в творчих конкурсах - школярі старших класів шкіл.
 2. Навчальні заклади  професійної освіти.
Незалежно від форми освіти (очна, заочна) та типу навчального закладу студенти приймають участь в IT-Universe на рівних умовах.
Студенти та навчальні заклади приймають участь в IT-Universe безкоштовно.
3.2. Номінації.
3.2.1. IT-Universe проходить в наступних номінаціях:
 • «Програмування»
 • «Адміністрування»
 • «Використання ПЗ»
 • «Телеком»
 • «Творчі конкурси»
 • «Мобільні платформи»
 • «Проекти і стартапи»
 • "Хмарні технології"
 • "Інформаційна безпека"
Додаткові номінації визначаються ОК і публікуються на Офіційному веб-сайті IT-Universe.

3.2.2. У кожній з номінацій організовуються тематичні конкурси. Кожен конкурс має свої правила, терміни проведення, обмеження, які вказуються в описі конкурсу на Офіційному веб-сайті IT-Universe.

3.3. Конкурси.

3.3.1. Конкурси можуть бути очними або заочними. Очні конкурси завершуються очним Фіналом. Заочні можуть проходити без очного Фіналу.

3.3.2. Кожен конкурс супроводжують Партнери (ІТ-компанія, орган державної влади та інші юридичні особи), які виявили бажання організувати конкурс. Партнер надає підтримку в розробці завдань конкурсу і фінансує його проведення.

3.3.3. Визначення переможців етапів. Списки переможців етапів публікуються на офіційному веб-сайті Офіційному веб-сайті IT-Universe.
 • За результатами попереднього етапу переможці запрошуються на наступний етап відповідно до правил конкурсів.
 • Для цілей максимального представництва регіонів (країн) на наступні етапи гарантовано запрошуються учасники, які посіли 1-2 місця регіонів (країн). Решту учасників визначає ОК за найкращими результатами.
 • Для цілей максимального представництва НЗ кількість учасників на наступних етапах за конкурсом від одного НЗ, як правило, не перевищує 3-х учасників (3-х команд). ОК може прийняти рішення про запрошення більшої кількості учасників від одного НЗ в разі наявності вільних місць для участі.
3.3.4. Кожен конкурс може мати свої окремі правила. Правила конкурсів, терміни і методики оцінки публікуються в описі кожного окремо взятого конкурсу на Офіційному веб-сайті IT-Universe.

3.3.5. По кожному конкурсу формується журі конкурсу з числа співробітників компаній-партнерів, провідних фахівців у напрямку проведення конкурсу, компаній технічних і організаційних партнерів. Журі несе відповідальність за перевірку завдань відповідно до методики перевірки і визначення переможців. Методику перевірки розробляють розробники завдань (разом із завданнями).

3.4. Порядок реєстрації.

Спочатку проводиться реєстрація установ професійної освіти, потім студентів даного навчального закладу та індивідуальних учасників.

3.4.1. Реєстрація навчальних закладів.
 • В період з 1 лютого по 31 березня на Офіційному веб-сайті IT-Universe реєструються навчальні заклади, керівництво яких побажало взяти участь у IT-Universe. Філії можуть реєструватися самостійно.
 • Навчальний заклад (НЗ) виділяє Відповідального за реєстрацію установи і студентів, а також для надання допомоги студентам у проходженні змагань. Відповідальний повинен ознайомитися з описом конкурсів, а потім заповнити заявку на участь на Офіційному веб-сайті IT-Universe.
 • ОК перевіряють отримані заявки від НЗ протягом 3-х днів з моменту отримання і приймають рішення про допуск до участі в IT-Universe У разі схвалення інформація про навчальний заклад публікується на Офіційному веб-сайті IT-Universe в розділі «Навчальні заклади».
 • Зареєстрований Відповідальний отримує доступ до «Особистого кабінету» на Офіційному веб-сайті IT-Universe. У кабінеті відображаються списки, зареєстрованих студентів від НЗ, а також є можливість модерації учасників від НЗ.
 • Відповідальний повідомляє інформацію про реєстрацію навчального закладу своїм студентам. Він також може самостійно формувати групи учасників IT-Universe по конкурсам, але реєстрація кожного студента повинна проходити в індивідуальному порядку.
 • Відповідальний бере участь у виборі кращих студентів свого НЗ, що претендують на участь в очних етапах IT-Universe. Він також має право заборонити участь в змаганнях зареєстрованим студентам від свого УЗ згідно з пунктом 3.5.
3.4.2. Реєстрація студентів.
 • З 1 лютого по 31 березня студенти повинні зареєструватися на Офіційному веб-сайті IT-Universe, ознайомитися з описом конкурсів і подати заявку на участь в конкурсі (конкурсах).
 • Основний конкурс - студент зможе брати участь у всіх етапах IT-Universe з цього конкурсу.
 • Додаткові конкурси - студент отримує доступ до online-тестування і відправки робіт, а також у вирішенні online-завдань (таким чином, перевіряє свої сили), але, як правило, у Фіналі IT-Universe студент бере участь тільки по одному конкурсу - Основному (виключення можуть бути за рішенням Журі конкурсу).
 • Таким чином, учасник може вибрати один основний конкурс і необмежену кількість додаткових конкурсів. У разі якщо студент не пройшов за основним конкурсом, але показав хороші результати за додатковими або відправив цікаву роботу, Журі конкурсу має право запросити студента на наступні етапи - в залежності від правил даного конкурсу.
 • Всі студенти після подачі заявки на участь у IT-Universe автоматично публікуються в публічному розділі сайту «Учасники», отримують доступ до online-тестів, а також до відправки робіт згідно з датами і правилам, зазначеним в описі кожного конкурсу на сайті Міжнародної ІТ-Олімпіади IT-Universe.

3.5. Права і Повноваження представників зареєстрованих навчальних закладів, ОК щодо участі студентів.

 • Відповідальний від НЗ є контролюючим органом і має право на будь-якому етапі IT-Universe дозволити або заборонити студенту свого НЗ брати участь в змаганнях (пройти тестування, відправити роботу).
 • Протягом всього терміну реєстрації Відповідальний повинен перевіряти особистість студентів свого НЗ в особистому кабінеті на Офіційному веб-сайті IT-Universe та допускати їх до змагання. Докладні інструкції публікуються в особистому кабінеті Відповідального.
 • Заборонити участь у змаганнях Відповідальний має право в таких випадках:
  • введення завідомо неправдивої інформації при реєстрації;
  • повторна реєстрація одного і того ж учасника;
  • не дотримання авторських прав при підготовці конкурсних робіт;
  • отримання високих результатів тестування на відбіркових етапах нечесним шляхом;
  • на прохання ОК.
 • Студенти можуть опротестувати заборону на участь, прийняте Відповідальним від НЗ, звернувшись в ОК, які розглядають заявку протягом 5 днів, і приймає остаточне рішення.
 •  ОК може заборонити участь в змаганнях навчальному закладу або студенту без пояснення причин.

3.6. Процедура проведення конкурсів.

Кожен з конкурсів має свої умови і терміни проведення, кількість етапів, а також методику оцінки. Детальні умови знаходяться в описі окремо взятого конкурсу на Офіційному веб-сайті IT-Universe.

3.6.1. Заочні конкурси.

 • Відбірковий етап заочних конкурсів починається з 15 лютого і завершується 20 квітня, якщо інше не зазначено в умовах конкурсу на Офіційному веб-сайті IT-Universe.
 • Переможці заочних конкурсів визначаються в період з 20 квітня по 10 травня, і запрошуються на Фінал, якщо інше не зазначено в умовах конкурсу.
 • Журі конкурсу визначає переможців у кожному конкурсі. Затверджений список переможців публікується на Офіційному веб-сайті IT-Universe в розділі «Учасники Фіналу».
3.6.2. Очні конкурси.
 • Даний тип конкурсів проводиться в кілька етапів, описаних нижче.

3.6.2.1. Перший етап (online-тестування).

 • У період з 1 по 25 березня студенти беруть участь в online-тестуванні, якщо інші терміни не вказані в описі конкурсу.
 • Для проходження online-тестування Відповідальний від НЗ надає учасникам своєї установи комп'ютери. Він також може дозволити студентам проходити тести з домашніх комп'ютерів. Індивідуальні учасники користуються своїми особистими ПК.
 • Всі претенденти потрапляють в загальний список, з якого в період з 25 по 31 березня Оргкомітет визначає учасників наступних етапів, і запрошує їх на відбірковий online-етап або на Фінал (в разі, якщо відбірковий online-етап з даного конкурсу відсутній).
 • Список переможців online-тестування, затверджений Оргкомітетом, публікується на Офіційному веб-сайті IT-Universe, а самі переможці запрошуються на наступні етапи змагань.
 • У період з 1 по 5 квітня Відповідальні від НЗ повинні:
  • перевірити списки своїх студентів, що беруть участь в IT-Universe, за всіма конкурсам, в тому числі заочним, на коректність заповнених даних і відповідність пункту 3.5 цього положення;
  • при необхідності - подати в ОК свою пропозицію щодо вибору трьох кращих студентів в кожному конкурсі, в якому брали участь студенти НЗ, в якості претендентів на участь в наступних етапах. При виборі претендентів Відповідальний керується кількістю отриманих балів при проходженні тестування, які підраховуються в автоматичному режимі згідно з правилами конкурсу. Відповідальний також може брати до уваги практичний досвід учасника.
  • У разі якщо в зазначений вище період Відповідальний не вибере кандидатів на участь в очних етапах, то ОК керуються рейтингом online-тестування.

 3.6.2.2. Другий етап (відбірковий online-етап).

 • У період з 1 по 30 квітня проходять відбіркові online-етапи, в рамках яких учасники вирішують практичні завдання.
 • Відбіркові online-етапи проводяться протягом одного робочого дня. Точні дати відбіркових online-етапів публікуються на Офіційному веб-сайті IT-Universe заздалегідь.
 • Кількість учасників відбіркових online-етапів, графік проведення та вузи-партнери визначають ОК. Персональний склад учасників відбіркових online-етапів визначається згідно з правилами, зазначеним в описі конкурсів на Офіційному веб-сайті IT-Universe.
 • Завдання для конкурсів розробляються партнерами IT-Universe (ІТ-компаніями).
 • Тривалість проведення конкурсу не перевищує чотирьох астрономічних годин (240 хв.). Методика проведення, вікові обмеження та інші умови кожного конкурсу публікуються на Офіційному веб-сайті IT-Universe.
 • Після закінчення змагань протягом тижня Журі конкурсу оцінює роботи студентів і передає підписані протоколи в ОК.
 • Список переможців відбіркових online-етапів, затверджений ОК, публікується на Офіційному веб-сайті IT-Universe, а самі переможці запрошуються на Міжнародний Фінал.

 3.6.2.3. Третій етап (Фінал).

 • В період з 20 травня по 10 червня проходить Фінал. Фінал проходить на базі вузів-партнерів. Місця проведення та міста визначаються ОК.
 • Фінал проводиться протягом 2-4-х робочих днів. Точні дати Фіналу публікуються на Офіційному веб-сайті IT-Universe заздалегідь.
 • Кількість учасників Фіналу, графік проведення та вузи-партнери визначає ОК. Персональний склад учасників Міжнародного Фіналу визначається згідно з правилами, зазначеним в описі конкурсів на Офіційному веб-сайті IT-Universe.
 • Завдання для конкурсів розробляються партнерами IT-Universe (ІТ-компаніями).
 • Тривалість проведення конкурсу не перевищує чотирьох астрономічних годин (240 хв.). Методика проведення, вікові обмеження та інші умови кожного конкурсу публікуються на Офіційному веб-сайті IT-Universe.
 • Після закінчення змагань Журі конкурсу оцінює роботи студентів і передає підписані протоколи в ОК.

3.6.3. Визначення та нагородження переможців IT-Universe.

 • Згідно з отриманими від Журі конкурсу протоколам Фіналу, ОК затверджує переможців Фіналу.
 • ОК на підставі результатів Фіналу визначають кращі навчальні заклади серед ВНЗ та серед коледжів та технікумів, згідно з результатами студентів-учасників.
 • ОК в останній день Фіналу проводить церемонію нагородження студентів-переможців та НЗ-переможців.

4.1. Загальні критерії оцінки.

 • Загальні критерії оцінки виконання конкурсного завдання формуються, виходячи з максимальної кількості набраних балів (при рівній кількості балів може враховуватися час виконання конкурсних завдань) в кожній з номінацій, а також умов щодо конкретно взятому конкурсу.
4.2. Підведення підсумків. Нагородження та заохочення переможців IT-Universe.
 • Переможцям (1-3 місця) кожного конкурсу вручаються дипломи (медалі) IT-Universe. Також переможці рекомендуються партнерам IT-Universe (роботодавцям) для проходження виробничої практики з можливістю подальшого працевлаштування.
 • ОК визначає кращі навчальні заклади професійної освіти. Переможцем визнається НЗ набрав найбільшу суму балів за призові місця, зайняті студентами НЗ: 1 місце - 30 балів, 2 місце - 20 балів, 3 місце - 10 балів (місця визначаються по даним абсолютного рейтингу, а не по медалям).
 • Партнери IT-Universe мають право заснувати свої нагороди для НЗ-учасників IT-Universe.
 • Нагородження переможців відбувається в урочистій обстановці в рамках Фіналу.
 • Результати висвітлюються в засобах масової інформації та на партнерських Інтернет-сайтах.

4.3. Основні організаційні моменти.

 • На Фінал (і інші очні етапи, якщо такі передбачені правилами конкурсу) учасники прибувають з супроводжуючими - представниками навчальних закладів або самостійно (для повнолітніх, як виняток, і за погодженням з ОК), маючи при собі паспорт та студентський квиток. Супроводжуюча особа несе відповідальність за життя і безпеку учня під час перевезення і поза місцями проведення Фіналу (очного етапу).

5. Фінансування IT-Universe.

5.1. Проведення IT-Universe проводиться за рахунок залучених ОК фінансових і матеріально-технічних засобів. Розпорядження залученими коштами для організації офіційних заходів здійснюють ОК в рамках своєї зони відповідальності, підтримку Офіційного веб-сайту IT-Universe здійснює ОК.

5.2. Фінансування заключних змагань, церемонії нагородження та інших офіційних заходів Фіналу IT-Universe забезпечує ОК та НЗ-партнери Фіналу.

5.3. Харчування, проживання, проїзд учасників Фіналу (очних етапів), а також супроводжуючих їх осіб здійснюється за рахунок направляючої сторони, якщо інше не зазначено в листах-запрошеннях ОК.

Щорічний план-графік проведення етапів IT-Universe

Назва етапу

Початок етапу

Кінець етапу

Офіційне повідомлення про відкриття IT-Universe

1 січня


Реєстрація на Офіційному веб-сайті навчальних закладів

1 січня

  30 квітня*

Реєстрація на Офіційному веб-сайті учасників від зареєстрованих навчальних закладів та індивідуальних учасників

1 лютого

20 травня *

Проведення online-тестування, якщо інші терміни не вказані в описі конкурсу на Офіційному веб-сайті IT-Universe

1 березня

 20 травня

Підведення підсумків online-тестування та запрошення до участі у відбіркових online-етапах

  20 травня

  25 травня

Виконання та подача робіт на конкурси заочної форми     1 березня     20 травня

Підведення підсумків конкурсів заочної форми та запрошення до участі у Фіналі

  20 травня

  25 травня

Проведення Фіналу та Церемонії нагородження переможців IT-Universe   1 червня
15 червня
* - Реєстрація буде відкрита і пізніше - до закінчення прийому робіт за всіма конкурсам. Але взяти участь можна буде тільки в тих конкурсах, на які ще відкритий перший Етап (прийом робіт або проходження online-етапів).