НЗ - учасники IT-Universe-2019

НЗ-учасники IT-Universe: ВСІ УЧАСНИКИ ! 2019 ! 2018 ! 2017 ! 2016 ! 2014/15 ! 2013/14


БДЕПК БДЕПК
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://bdepk.od.ua/
Повна назва (укр): Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж Вищого навчального закладу УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

Білоцерківський коледж ФОА НАСОА Білоцерківський коледж ФОА НАСОА
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://bfdasoa.com.ua
Повна назва (укр): Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

Вінницький національний технічний університет Вінницький національний технічний університет
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://vntu.edu.ua/
Повна назва (укр): Вінницький національний технічний університет
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Винницкий национальный технический университет
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ВК НУХТ ВК НУХТ
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://vcnuft.vn.ua
Повна назва (укр): ВІННИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Винницкий колледж НУХТ
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ВНАУ ВНАУ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: https://vsau.org/
Повна назва (укр): Вінницький національний аграрний університет
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ГК ТНТУ ГК ТНТУ
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://www.guscollege.com
Повна назва (укр): Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Гусятинский колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж" ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж"
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: www.polytech.cv.ua
Повна назва (укр): Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький політехнічний коледж"
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Государственное высшее учебное заведение "Черновицкий политехнический колледж"
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ДДМА ДДМА
Вид НЗ: Академія
Сайт НЗ: http://www.dgma.donetsk.ua
Повна назва (укр): Донбаська державна машинобудівна академія
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Донбасская государственная машиностроительная академия
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ДМТК
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://dmtc.org.ua/
Повна назва (укр): Дрогобицький механіко-технологічний коледж
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ЗАК ЗАК
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: www.zac.org.ua
Повна назва (укр): Запорiзький авiaцiйний колледж iм. О.Г. Iвченка
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ЗНУ ЗНУ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://www.znu.edu.ua/
Повна назва (укр): Запорізький національний університет
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Запорожский национальный университет
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ІДГУ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://idgu.edu.ua/
Повна назва (укр): Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

КНУБА КНУБА
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://www.knuba.edu.ua/
Повна назва (укр): Київський національний університет будівництва та архітектури
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

КНУКіМ (КНУКиИ) КНУКіМ (КНУКиИ)
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://knukim.edu.ua/
Повна назва (укр): Київський національний університет культури і мистецтв
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Киевский национальный университет культуры и искусств
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

КРКМ ДНУ КРКМ ДНУ
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://www.dkrkm.org.ua/
Повна назва (укр): Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

КТГГ КТГГ
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: www.ktgg.kiev.ua
Повна назва (укр): Київський державний коледж туризму та готельного господарства
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Киевский государственный коледж туризма и гостиничного хозяйства
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ЛДУ БЖД ЛДУ БЖД
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://www.ldubgd.edu.ua/
Повна назва (укр): Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

МДПУ ім.Б.Хмельницького МДПУ ім.Б.Хмельницького
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://mdpu.org.ua/
Повна назва (укр): Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

Національний університет «Запорізька політехніка» Національний університет «Запорізька політехніка»
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://www.zntu.edu.ua
Повна назва (укр): Національний університет «Запорізька політехніка»
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): National University "Zaporizhzhia Polytechnic"
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

НКПК ОНПУ НКПК ОНПУ
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://nkpk.org.ua
Повна назва (укр): Новокаховський політехнічний коледж ОНПУ
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Новокаховский политехнический колледж ОНПУ
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

НКПТ НКПТ
Вид НЗ: Технікум
Сайт НЗ: http://nkpt.ho.ua/
Повна назва (укр): Новокаховський приладобудівний технікум
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Новокаховский приборостроительный техникум
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

НТУ "ХПІ" НТУ "ХПІ"
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://www.kpi.kharkov.ua
Повна назва (укр): Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

НУБіП України НУБіП України
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://nubip.edu.ua/
Повна назва (укр): Національний університет біоресурсів і природокористування України
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

НУХТ НУХТ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://nuft.edu.ua/
Повна назва (укр): Національний університет харчових технологій
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Национальный университет пищевых технологий
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ОНПУ ОНПУ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://opu.ua
Повна назва (укр): Одеський національний політехнічний університет
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Одесский национальный политехнический университет
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ПолтНТУ ПолтНТУ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: rector@pntu.edu.ua
Повна назва (укр): Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ППК НТУ "ХПІ" ППК НТУ "ХПІ"
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://www.polytechnic.poltava.ua/
Повна назва (укр): Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Полтавский политехнический колледж Национального технического университета "Харьковский политехнический институт"
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

СПШ №17
Вид НЗ: Школа
Сайт НЗ: http://www.school17.ck.ua/
Повна назва (укр): Черкаська спеціалізована школа l-lll ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області Асоційована школа ЮНЕСКО
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Черкасская специализированная школа l-lll ст. №17 Черкасского городского совета Черкасской области
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

Сумський фаховий коледж СНАУ Сумський фаховий коледж СНАУ
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://collegesnau.cc.ua/
Повна назва (укр): Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ТК ЛНТУ ТК ЛНТУ
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://www.tk.lntu.edu.ua
Повна назва (укр): Технічний коледж Луцького національного технічного університету
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Технический коледж Луцкого национального технического университета
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ХКТК НТУ "ХПІ" ХКТК НТУ "ХПІ"
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://ct-college.net
Повна назва (укр): Харківський комп'ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету ''Харківський політехнічний інститут''
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: https://knau.kharkov.ua
Повна назва (укр): Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ХНУ ХНУ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://www.khnu.km.ua
Повна назва (укр): Хмельницький національний університет
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Хмельницкий национальный университет
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ХНУПС ім. І.Кожедуба
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://www.hups.mil.gov.ua
Повна назва (укр): Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ХНУРЭ ХНУРЭ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://nure.ua/
Повна назва (укр): Харківський національний університет радіоелектроніки
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ХПК НУ "ЛП" ХПК НУ "ЛП"
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://hpk.edu.ua
Повна назва (укр): Хмельницький політехнічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Хмельницкий политехнический коледж НУ "ЛП"
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ХПТК ОНПУ ХПТК ОНПУ
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: http://college.ks.ua/
Повна назва (укр): Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Херсонский политехнический колледж Одесского национального политехнического университета
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ЧДТУ ЧДТУ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://chdtu.edu.ua/
Повна назва (укр): Черкаський державний технологічний університет
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Черкасский государственный технологический университет
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ЧНУ ЧНУ
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: http://chnu.edu.ua
Повна назва (укр): Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Черновицкий Национальный Университет им. Ю.Федьковича
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ЧНУ ім. Петра Могили ЧНУ ім. Петра Могили
Вид НЗ: Університет
Сайт НЗ: https://chmnu.edu.ua/
Повна назва (укр): Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Черноморский национальный университет им. Петра Могилы
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так

ЧПЕК КНУТД ЧПЕК КНУТД
Вид НЗ: Коледж
Сайт НЗ: chpek.com.ua
Повна назва (укр): Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну
Повна назва (англ, рос., ваш варіант): Черниговский промышленно- экономический колледж Киевского национального университета технологий и дизайна
Перейти до: Група НЗ в Соцмережі
Уч.2019: Так