Каталог робіт за творчими та інноваційними конкурсами

RSS
Фільтр
Назва конкурсу:
Рік роботи:
Назва НЗ:
Учасник фіналу:
Місце Фінал:
  

Система захисту від несанкціонованого доступу з використанням методу динамічного завантаження виконуваного коду в робочий процес 25.04.2019 Система захисту від несанкціонованого доступу з використанням методу динамічного завантаження виконуваного коду в робочий процес

Метод захисту програмного забезпечення шляхом динамічного завантаження програмного продукту або його частин з сервера напряму в процес, на відміну від існуючих методів захисту, передбачає збереження виконуваного коду на сервері, а не на локальній машині користувача, а це в свою чергу забезпечує високий рівень захисту виконуваних файлів від несанкціонованого копіювання. адже фізичного доступу до виконуваних файлів програми користувач не має.

Назва конкурсу:  Конкурс «Кращий диплом з кібербезпеки»
ПІБ конкурсанта:  Андреєв Андрій Олександрович
Назва НЗ:  Вінницький національний технічний університет
Учасник фіналу:  Так
Місце Фінал:  2

Розробка антивірусної системи з еврістичним сканером 25.04.2019 Розробка антивірусної системи з еврістичним сканером

У роботі розглянуті сучасні засоби антивірусного захисту, їх недоліки та переваги. Виконано аналіз систем прийняття рішень, які вже існіують. Виявлено набір показників, які удають змогу характеризувати стан комп’ютерної системи та виявляти можливі аномалії. Для їх сукупного аналізу в антивірусній системі та прийняття рішення про подальші дії було вирішено використати алгоритми нечіткої логіки Мамдані.

Отримані результати під час тестування розробленої системи підтвердили теоретичні припущення та надали можливість у подальшому виявляти можливі вторгнення у комп’ютерну систему.

Назва конкурсу:  Конкурс «Кращий диплом з кібербезпеки»
ПІБ Співвиконавців:  Челак Віктор Володимирович, Гавриленко Світлана Юріївна
ПІБ конкурсанта:  Горносталь Олексій Андрійович
Назва НЗ:  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Учасник фіналу:  Так
Місце Фінал:  1

Нечітка модель та засіб оцінювання ризиків інформаційної безпеки Wi-Fi мереж 23.04.2019 Нечітка модель та засіб оцінювання ризиків інформаційної безпеки Wi-Fi мереж

В даній роботі запропоновано модель оцінки рівня ризику інформаційної безпеки для мереж Wi-Fi на основі апарату нечіткої логіки і створено програмний засіб на її основі.

Назва конкурсу:  Конкурс «Кращий диплом з кібербезпеки»
ПІБ конкурсанта:  Татарчук Артем Євгенович
Назва НЗ:  Вінницький національний технічний університет
Учасник фіналу:  Так

НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ DDOS-АТАК 23.04.2019 НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ DDOS-АТАК

У статті представлено результати  дослідження застосування технології штучних нейронних мереж до розв’язання важко формалізованої задачі – виявлення  DDoS-атаки на інформаційний ресурс комп’ютерної мережі. Проведено аналіз існуючих методів, технологій та інструментів виявлення та захисту від DDOS-атак. Проведено моделювання декількох  нейронних мереж. Представлено архітектуру нейронної мережі, яка забезпечує високу точність виявлення. 
Назва конкурсу:  Конкурс «Кращий диплом з кібербезпеки»
ПІБ конкурсанта:  Кульчицький Богдан Володимирович
Назва НЗ:  Вінницький національний технічний університет
Учасник фіналу:  Так