НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ DDOS-АТАК

НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ DDOS-АТАК 23.04.2019

НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ DDOS-АТАК

Для дослідження було використано набір KDD та актуальні дані атак. Вхідний вектор нейронної мережі складає 54 619 записів, серед яких: 70% виділено на тренування, 15% на перевірку та 15% для тестування. Дані представлені дев’ятьма параметрами: тип протоколу, тип обслуговування, кількість пакетів, розмір пакету, рівність полів, кількість підключень до хоста, кількість підключень до порта, кількість з’єднань з однаковою IP-адресою та кількість з’єднань з однаковим портом.
В дослідженні розглядались декілька типів ШНМ, які відносяться до задач класифікації: Free-forward (fitnet), Cascade Free-forward (cascadeforwardnet) та Pattern Recognition (patternnet). При моделюванні архітектури основними параметрами були: кількість нейронів прихованого шару чи самих шарів, функція активації та алгоритмів навчання.
В ході експериментів найкращі результати показала мережа Pattern Recognition. Архітектура мережі складається з двох шарів, 18 нейронів у прихованому і  функцією активації tansig та 5 нейронів у вихідному з функцією активації softmax. Навчання зайняло 54 секунди, пройшовши при цьому 187 ітерацій та з використанням алгоритму масштабованого спряженого градієнту. Точності навчання – 0,0005 та середня квадратична помилка – 0,0008.
Точність виявлення нейронною мережею склала 99,8%. На основі розробленої нейронної мережі реалізовано автономний програмний додаток, який в подальшому може інтегруватися у вигляді модуля системи виявлення вторгнень або використовуватись як окремий програмний додаток на віддаленому сервері.
Робота над цим проектом велася студентом 5 курсу "Кафедри захисту інформації", а також з науковим керівником доцентом кафедри, к.т.н. Куперштейном Л.М.Назва конкурсу:  Конкурс «Кращий диплом з кібербезпеки»
Конкурсант:  Кульчицький Богдан Володимирович
Країна:  Україна
Область:  Вінницька область
Назва НЗ:  Вінницький національний технічний університет
Учасник фіналу:  Так
Файл статті (pdf):  Завантажити

Повернення до списку